Home

Erdélyi szászok

Az erdélyi szászok társadalmának fejlődése sajátos utat járt be. A betelepítéskoa XIII. r és században még oly nagy szerepet játszó gerébek (Gráfén), akik a hűbéri uralkodóréteg szere-pét játszhatták volna, és akik a Királyföldön kívül szereztek birtokot, fokozatosan beolvadta Ennek az erdélyi szászok különböző társadalmi, vallási és kulturális egyesületek révén próbáltak ellenállni. Jóllehet az erdélyi szászok (és az erdélyi svábok) 1918-ban támogatták Erdély egyesülését Romániával, a román kormány ezután folytatta a magyar korszak asszimilációs kisebbségpolitikáját Az erdélyi szászok is bekapcsolódtak a Német Birodalom nacionalista mozgalmaiba. Amikor a világháború vége felé 1944-ben Románia átállt a szövetséges hatalmakhoz, a szászok egy része Ausztriába és Németországba szökött. A Romániában maradtak közül sok erdélyi szászt szovjet munkatáborokba deportáltak Az erdélyi szászok történeté- vel foglalkozó csaknem minden munka Krakkó, Ma- gyar-Igen és Rumes községeket említi első szász te- lepekként. Sem ezek, sem pedig a 13. század közepe táján benépesített Medgyes-vidéki szászlakta községe szászok, erdélyi szászok (ném. siebenbürgische Sachsen): az erdélyi németség összefoglaló megnevezése.A szászok Mo.-ra költözése része volt annak az első német kolonizációs hullámnak, amely K-Európa több területét, elsősorban az Elbától K-re eső területeket megszállta

Hajdan virágzó tiszta városok és gazdag hagyományok övezték a szászok jelenlétét Erdély-szerte. A második világháború előtt is 250 ezres népesség a román politika hatására mára alig több, mint 14 ezerre csökkent, de az ottmaradtak átlagéletkora is 69 év Erdélyi szászok, magyarok és örmények. Épített örökségek nyomában Erdélyben / Prosenszki Róbert / Ösztöndíjas adatlapja. Az Árpád-korban kezdődött meg Erdély nyugati mintájú civilizálása, a magyarok, székelyek és a behívott, betelepülő hospes népelemek, így a szászok településszerkezetének kialakulása

Romániában a szászok és a svábok alkotta német kisebbség létszáma drasztikusan csökkent, a tíz évvel ezelőtti népszámláláskor alig valamivel több mint 36 ezren voltak. A dél-erdélyi szász templomok jelentős része romos állapotban van, szertartásokat ritkán tartanak bennük Öt éve ellopták, most előkerült az erdélyi szászok legrégebbi kegytárgya - Öt évvel az ellopása után a román rendőrség megtalálta azt a XIII. századi keresztet, amely a legenda szerint a romániai szászok legrégebbi kegytárgya.

A szervezet 1867-ig, Erdély és Magyarország uniójáig működött. Ekkortájt Nagyszeben már gyakorlatilag nemcsak a szászok, hanem egész Erdély fővárosának számított, a 18-19. században az erdélyi országgyűlések többségét - Kolozsvár mellett - itt tartották, s még II Erdélyi szászok és magyarok. Pukánszky Béla könyve - Danubia A Kárpátok övezte Duna-tájon lakó németség nem egységes. Eredete, jelleme és sorsa többfelé ágazik. A magyar köztudatban azonban évszázadok folyamán mégis valamennyiükről egy nagyjából egységes szemlélet alakult ki. Egyedül az erdélyi szászság volt az. Történelmi Erdély > Királyföld (Szászok földje) Királyföld (Szászok földje) - Regiunea saşilor - Sächsischen Gebiete. Királyföld számos látnivalót tartogat a turisták számára. A középkori szász városok, az impozáns várak, a magas kőfallal kerített erődtemplomok lenyűgöző hagyatékai egy letűnt kornak Székelyek, szászok földje erdélyi utazás egyéb részletei: Utazás: légkondicionált autóbusszal. Találkozó: az indulás napján reggel 06.30 órakor Budapesten, a Déli pályaudvar CBA élelmiszeráruház felőli oldalán (Mercure hotel mögött). További felszállási lehetőségek: Kecskemét - Auchan parkoló, Szeged - Volán Pu Szászok Magyarországon. Szászoknak nevezik az erdélyi németeket és a szepességi cipszereket (németül Zipser) is, akiknek ősei a 12. századtól telepedtek le a Magyar Királyság e területein. Ezeknek a népcsoportoknak azonban csak a nevük azonos a németországi szászokéval, mivel többségük nem a szász területekről, hanem a nyugatabbi Rajna-vidékről, vagy a.

Az erdélyi szászok mindig is kis nép voltak az etnikumok közép- és kelet-európai tengerében. A sokszínű történeti Magyarország keleti részén, Erdély déli és észak-keleti határaihoz közel telepedtek le a 12. és 13. század folyamán, ott alakították ki saját és sajáto Az erdélyi szász nyelvet a német nyelv legtávolabbi dialektusának tartják számon, melyet ma már nagyon kevesen beszélnek Erdélyben.Az erdélyi szászok eredeti területük javarészét elvesztették saját földjükön, így nagyobb része a szászságnak külföldön él, elsősorban Németországban.A nyelvet beszélők száma kétszázezer főre becsülhető

Szászok · Irta: Pukánszky Béla Az erdélyi szászok általános történetére, valamint egyes részleteire vonatkozólag a szász kutatás a komoly és használható munkák egész sorát bocsátotta a tudomány rendelkezésére. Ez a kutatás mindenekelőtt az eredetkérdés tisztázását tartotta elsőrendű feladatának erdélyi szászok 89 magyar történelem 17 19. század 11 18. század 10 autonómia 8 20. század 7 további.

Erdélyi szászok Bár napjainkra a szászok erdélyi jelenléte jelentősen lecsökkent a második világháborút követő történelmi események és az 1990-es évek határnyitásának következtében, de ha Erdély történetéről beszélünk, akkor a szászokat sem hagyhatjuk ki A szászok a wilsoni önrendelkezés elvét a Budapesttől való politikai függés enyhüléseként, lazább keretek közé helyezéseként fogták fel. 1918. november 25-én a Szászok Központi Tanácsának szebeni ülésén mégis az a döntés született, hogy az erdélyi szászok Erdély kérdésében a teljes semlegességet. a szÁszok És az erdÉlyi gondolat kÜlÖnlenyomat a tÖrtÉneti erdÉly-bŐl budapest, 1936. pukÁnszky bÉla a szÁszok És az erdÉlyi gondolat kÜlÖnlenyomat a tÖrtÉneti ÉrdÉl y-bÖl budapest, 1936. p j3/4 a jancsÓ benedek tÁrsasÁg kiadvÁnyai 33 felelős kiadó: szász béla dr. — 2m8. hungária nyomda r. t., budapes Search: erdélyi szászok története Showing 1 - 16 results of 16 for search 'erdélyi szászok története', query time: 0.88s . Sort. 1 . Erdélyi szászok és magyarok . by Pukánszky Béla (1895-1950) Published: 2003. Ellenőrizze a (z) erdélyi szászok fordításokat a (z) angol nyelvre. Nézze meg a erdélyi szászok mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant

Az erdélyi szászok 1848-1849-ben Sárközi Zoltán Budapest Akad. K. 1974 99 p., [8] t. ill. 20 cm Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 74. könyv erdélyi szászok története 1848-1849 EUL10001029830 Y forradalom és szabadságharc magyar 1848-1849 Erdély EUL10000132778 Az elnök kijelentette: az erdélyi szászok évszázadokon át bizonyították, hogy a jó szervezettség, a szolidaritás és az értékek, hitek és a szabadság tiszteletben tartásáért vívott állhatatos harc túlléphetik a történelem viszontagságait. Úgy vélte: a szászok integrációja a román nemzeti kultúrába Erdélyt olyan.

Magyar: Erdélyi szászok. Română: Saşi transilvăneni Transylvanian Saxons German minority in Romania, in the Transylvanian region. Upload media Wikipedia: Instance of: ethnic group: Part of: Germans of Romania: Authority control Q170352 VIAF ID: 126376754 GND ID: 4054836-3. Az erdélyi szászok száma a XVII. század végén 100 000 volt. A magyarság száma a székelységgel együtt az akkori adatok alapján 150 000-re tehető. Erdély összes lakossága a fejedelmi korszak végén 500 000 volt és annak 50%-a, tehát éppen fele, román volt.. Már a mohácsi vész előtt erős gyökeret vertek Luther tanai az erdélyi szászok közt, különösen Szebenben Szakértők szerint a 13. században készülhetett valamelyik nyugat-európai műhelyben. Kivételes művészeti értékét a gótikus stílusjegyeket mutató díszítése adja. A helyiek úgy tartják, hogy a kereszt a erdélyi szászok egyik legrégebbi kegytárgya, és még az első szász telepesek hozták magukkal Erdélybe

Megtalálták az erdélyi szászok öt éve ellopott legrégebbi, XIII. századi kegytárgyát. Múlt-kor- 21.07.28 10:19Kultúra. Öt évvel az ellopása után a román rendőrség megtalálta azt a XIII. századi keresztet, amely a legenda szerint a romániai szászok legrégebbi kegytárgya - közölte kedden a román média.. Erdélyben körülbelül 300 szász templom működött a középkorban, ma már csak a fele áll fenn. Mindet magas pontra, dombokra építették, és kőfalakkal vették körül. A szászok jámbor emberek voltak, az ostromok alatt biztonságot adó templomok pedig a közösség központjainak számítottak

Az Erdélyi Szászok - Erdélyi utazá

John Morgan, "Eladó életek: Az erdélyi szászok sorsa – és

Mini Erdély Park. A székelyföldi turizmus fellendítése érdekében a Szejkefürdőn már elkezdtük a Mini Erdély Park kialakítását, amelyben több mint nyolcvan erdélyi történelmi épület és középkori vár makettjét láthatják az érdeklődők. Rákóczi György székely katonái is elfoglalták. A brassói szászok 1916. Az erdélyi szászok. A szászok megtelepedése és kiváltságaik a Magyar Királyságban. és az Erdélyi Fejedelemségben. Erdély történetében volt egy olyan népcsoport, amely kis lélekszáma ellenére rendkívül jelentős szerepet játszott és máig ható érvénnyel rányomta bélyegét e terület gazdaságára, művelődésére, politikájára Erdélyben a legteljesebb és leghosszabb időn át fennálló kiváltságrendszert a szászok élvezték. Ez a számszerűleg kis népcsoport, amelyet a 12-13. században több hullámban a magyar királyok telepítettek be, kiváltságai folytán Erdély jelentős gazdasági, művelődési, sőt politikai tényezőjévé vált Erdély talán legszebb városa. Gyönyörű épületek, hidak, műemlékek, városfal található benne. Nagyszebent II. Géza magyar király alapította és szászokat telepített ide. Így vált az erdélyi szászok kereskedelmi és szellemi központjává. A 16. században az erdélyi reformáció egyik központja. 1690-ben itt.

Az erdélyi szászo

szászok, erdélyi szászok (ném

 1. Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága [Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK-05793] SZERZŐI JOGOK. Hogy a betelepült szászok főfoglalkozása a földmüvelés volt, az kétségtelen. A szüz föld meghálálta dus terméseivel a vele való fáradozást. De a hazulról hozott képességek, az ipar és kereskedelem ágait is.
 2. Szálláshelyek Királyföldön (Szászok földje) - Erdélyi Turizmus. Használatához bejelentkezés szükséges! Régiók, települések. Szállások Erdélyben. Székelyföld · Gyimesek · Kalotaszeg · Bihar · Észak-Erdély, Máramaros · Dél-Erdély · Szászok földje
 3. Az erdélyi szászok közösségtudatát, kiváltságai­kat a II. András által kiadott szabadságlevél, az ún. Andreanum alapozza meg. A több helyről érkező telepesek így válnak kivételezett szövetségessé, és ez a különleges helyzet — a germán nyelv mellett — a legfontosabb csoportképző tényezőjük

Az erdélyi szászok Sulinet Hírmagazi

 1. A szász szomszédságok az erdélyi szászok sajátos önszerveződési formái. Lényegük, hogy több háztartás egy közösséget alkot, melynek tagjai egymással együttműködnek és egymást támogatják. A jogok, kötelességek, és társadalmi normák meghatározása mellett hagyomány-, identitás-, és értékrend-őrző szerepet is betöltenek
 2. Az erdélyi szászok földjét főképp a visszavonuló mongol hordák pusztították el. Az erfurti krónika szerint a mongolok 1242-ben megostromolták, bevették és részben felgyújtották a Villa Hermanni-t, a mai Nagyszebent, lakosságát pedig majdnem teljesen kiirtották
 3. Az erdélyi szászok jeles napi szokásai. Bezárás. Pozsony Ferenc Pozsony Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pozsony Ferenc könyvek, művek. Megvásárolható példányok. Nincs megvásárolható példán
 4. Könyv: Erdélyi szászok és magyarok - Pukánszky Béla, Bárány Attila | HA MŰVELT MAGYAR TÁRSASÁGBAN a velünk egy hazában élő németekre terelődik a szó, olykor..
 5. Erdélyi szászok translation in Hungarian-Romanian dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies
 6. A magyar királyok által Erdélybe telepített szászok autonómiáját évszázadokon keresztül II. András (1205-1235) kiváltságlevele biztosította. Az 1224-ben kibocsátott dokumentum Andreanum néven ismert. Eredetije ugyan nem maradt fenn, de hiteles másolatát I. Károly magyar király (1308-1342) szöveghűen elkészíttette. A napjainkban ismét fellángolt a teljes román.

Erdélyi szászok, magyarok és örmények Petőfi progra

 1. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején Erdély, pontosabban annak székelyföldi régiója a birodalom egyik legelmaradottabb területe volt. Ez persze nem jelentette azt, hogy nem voltak jelentős turisztikai hagyományai, ám ezek a 18. századi kialakulásuktól kezdve leginkább a dél-erdélyi, szászok lakta területekre korlátozódtak
 2. den tiltás ellenére nagyon sok termékenységvarázslásra utaló nyomot találunk. Egyes falvakban a szokás hivatalos részében meglátogatják a falu tisztségviselőit. Például Barcaságon él a férfiak templomozása. Majd bekerülnek a gazdák udvaraira, ahol a köszöntés nemcsak.
 3. Az erdélyi szászok és magyarok külön is egymásnak estek, pártállástól függetlenül, etnikai alapon. A gyűlölködés kölcsönös volt, a szászok »magyar farkasokat«, a magyarok »germán bestiákat« emlegettek
 4. Ellenőrizze a (z) Erdélyi szászok fordításokat a (z) német nyelvre. Nézze meg a Erdélyi szászok mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant
 5. A szászok legnagyobb része is németté fog válni, az erdélyi szász kultúra egy katalogizált, digitalizált, lementett örökség marad, amelyet majd lehet kutatni, épített örökségét pedig Dél-Erdélyben megtekinteni. Nekünk erdélyi magyaroknak figyelnünk kell, ami történik és tanulnunk belőle

Megtalálták az erdélyi szászok öt éve ellopott legrégebbi

Öt éve ellopták, most előkerült az erdélyi szászok

 1. A magyarok, székelyek és szászok elégedetlenek voltak Ferdinánd uralmával, és 1556. januárjában kezdeményezték az országgyűlés összehívását. Az elégedetlenkedő erdélyi és magyarországi rendek 1556. március 8-án tartottak országgyűlést, és arról döntöttek, hogy visszahívják Izabella királynőt és II
 2. Erdély etnikai helyzete. Három nép, három nemzet, négy vallás.. Erdély az Árpád-kortól kezdve fontos határvidék volt, védelmére különböző etnikumokat telepítettek ide, akik katonai szolgálatért cserébe adómentességet és autonómiát kaptak. Ezért a 16-18. században Erdély etnikailag elég sokszínű volt
 3. Az elnök kijelentette: az erdélyi szászok évszázadokon át bizonyították, hogy a jó szervezettség, a szolidaritás és az értékek, hitek és a szabadság tiszteletben tartásáért vívott állhatatos harc túlléphetik a történelem viszontagságait. Úgy vélte: a szászok integrációja a román nemzeti kultúrába Erdélyt olyan.
 4. Az erdélyi szászok körében megjelenő kölcsönös segítségnek történelmi hagyományai voltak, amelyet 1224-től, az erdélyi szász telepesek számára biztosított kizárólagos jogoktól lehet számítani. A közeli lakók szomszédságokba (Nachbarschaft) tömörültek, és törvények szabályozták az életüket a kölcsönös.
 5. Az ellopása után 5 évvel előkerült az erdélyi szászok legrégebbi kegytárgya, egy XIII. századi kereszt. Transindex- 21.07.28 08:50Határtalan. Öt éve ellopták, most váratlanul előkerült az erdélyi szászok egyik legrégebbi kegytárgya. Főtér- 21.07.27 13:01Határtalan
 6. Példaértékűnek, mi több békésnek, sőt egymás kultúrájának a kölcsönös tiszteletén alapulónak nevezte az erdélyi szászok és románok együttélését a román államfő. Klaus Iohannis, mert róla van szó, mielőtt román államelnökké nem választották, előbb maga is szász volt
 7. Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'Erdélyi szászok' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für Erdélyi szászok-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik

Check 'erdélyi szászok' translations into English. Look through examples of erdélyi szászok translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Erdélyi szászok és magyarok Szerző: Pukánszky Béla (1895-1950) Megjelenés: (2003) Az erdélyi szászok a nemzeti ébredés korában : 1790-1848 Szerző: Sárközi Zoltán (1922-) Megjelenés: (1963) Emigration der Siebenbürger Sachsen : Studien zu Ost-West-Wanderungen im 20. Jahrhundert. Az erdélyi szászok. Imedias Kiadó 8651 Balatonszabadi, Honvéd u. 28. 30 576 6204 info@imediaskiado.com

Nagyszeben - Az erdélyi szászok „fővárosa - Rubicon Intéze

Erdélyi szászok és magyarok - 1943

Kiválasztott mutató: erdelyi-szaszok, találatok száma: 8 Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. tanulmány: Kollektív emlékezet és rituális idő. Még több erdélyi szászok Több. Forró drót. Két keréken Szászföldön - online filmbemutató. Az erdélyi szász kulturális hagyatéknak állít emléket a Két keréken Szászföldön című film, különös tekintettel a Medgyes,... PestiSrácok.hu 2020-11-05 Az erdélyi szászok történetével sokat foglalkozott a történelemtudomány, és e kutatások központjában minduntalan azok a közösségi jogok kerültek, melyeknek köszönhetően e népesség hosszú évszázadokon keresztül megmaradt, s fontos kulturális és társadalomalakító szerepet játszott Erdély történetében

Ingyen könyv letöltés Az erdélyi szászok epub PDF Kindle ipad Szerző: Zalka János 120 Oldalak száma: 198 ISBN: 2050000055263 Nyelv: Magyar Formátum: Epub, PDF Fájl méret: 13.31 Mb Download Az erdélyi szászok free book wattemetphenabs11 13conschoGEbisva64 Free download ebook PDF, Kindle, epub, mobi, iPhone, iPad, Androi Erdélyi szászok és magyarok Pukánszky Béla Historia Incognita. Könyv Attraktor kiadó, 2003. 191 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret. ISBN 9789632106311. Státusz: Készleten Szállítás: 1 munkanap Átvétel: Azonnal. Bolti ár: 3 600 Ft. Megtakarítás: 15%. Online ár: 3 060 Ft

Királyföld (Szászok földje) - Erdélyi Turizmu

erdélyi szászok történetéhez, az Andreanuni előtti időből. Az erdélyi szászoknak története, akár magában tekint­ jük, akár mint Magyarország általános történtének egyik speciális részét, a közönségesnél egyaránt nagyobb érdekkel bir. Mert a szász nemzet nemcsak egészben foglalt tekintélye Az erdélyi szászok területi autonómiája. 2020-05-08 08:07. A magyar királyok által Erdélybe telepített szászok autonómiáját évszázadokon keresztül II. András (1205-1235) kiváltságlevele biztosította. Az 1224-ben kibocsátott dokumentum Andreanum néven ismert. Eredetije ugyan nem maradt fenn, de hiteles másolatát I. Az erdélyi szászok esetében csupán az tudható meg egy 1435. április 5-én kelt levélbôl, hogy ezen adó ügyében Zsigmond a szászok küldöttjeivel tárgyalásokat folytatott, s a Barcaság meg- bízottjaival a következôképpen egyezett meg: a törökök pusztításaira való tekintettel nekik csak az adó felét kell megfizetniük. A magyar királyok által Erdélybe telepített szászok autonómiáját évszázadokon keresztül II. András (1205-1235) kiváltságlevele biztosította. Az 1224-ben kibocsátott dokumentum Andreanum néven ismert. Eredetije ugyan nem maradt fenn, de hiteles másolatát I. Károly magyar király (1308-1342) szöveghűen elkészíttette. A napjainkban ismét fellángolt a teljes román. > Az erdélyi szászok jeles napi szokásai. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda 1997. p. 332. ISBN 973-97934-8-6 > Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. A klézsei Lőrinc Györgyné Hodorog Lucától gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc

Székelyek, szászok földje - Kárpáteurópa Utazási Irod

 1. Erdély modern erődje - Gyulafehérvárra látogattunk. Gyulafehérvár a Maros és az Ompoly folyó összefolyásánál elterülő magaslaton fekszik Erdély földjén. A város és környéke az őskor óta lakott, a magyar államalapítás előtti története azonban nem teljesen ismert. Nevének eredéről megoszlanak a vélemények: a.
 2. Régikönyvek, Cziráki Zsuzsanna - Az erdélyi szászok története - Erdélyi szász irodalomtörténet - A könyv hiánypótló: az erdélyi szászok történetét és irodalmuk történetét maguknak a szászoknak a szemszögébõl mutatja be két szorosan egymáshoz ka..
 3. Szászok Attya: Bethlen Gábor és az erdélyi szászok privilégiumai: Szerző: Szabó, Béla. Forrás: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai / Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor.
 4. Szászok Magyarországon [szerkesztés] Szászoknak nevezik az erdélyi németeket és a szepességi cipszereket (németül Zipser) is, akiknek ősei a 12. századtól telepedtek le a Magyar Királyság e területein
 5. A magyarok és szászok közti viszonyra fókuszálódva megállapítható, hogy kölcsönösen meghatározták egymás sajátos arculatát, ugyanakkor sokszor egymás tolerálására esélyt sem adtak. Mégis sok tényező hozzájárult ahhoz, hogy Erdélyben fennmaradhasson a szász nép. Betelepítésük több hullámban zajlott le

Szászok - Wikipédi

Erdély területén is megjelenik a reformáció minden irányzata: a magyarok nagy része a kálvinista (református) hitre tér át. a szászok többsége lutheránus (evangélikus) lesz. a székelyek megmaradnak a jól bevált katolikus hitben. a románok szintén megingathatatlanok és maradnak az eredeti ortodox (görög-keleti) vallásukban Az aktuális rész ismertetője: 1211-ben telepítette le a német lovagrend tagjainak egy részét a Barcaságba II. András magyar király, így lett a Barcaság az erdélyi szászok legkeletibb lakóhelye Erdélyben. A Barcaság, melynek nehéz történelem járja utcáit, tereit _ ahol a szászok templomaikat és hitüket erős fallal vették körül, mert nagyon féltek valamitől mindig

Erdélyi szász nyelv - Wikipédi

A legnagyobb és legnépesebb csoportot az erdélyi szászok képezik, akik három területen élnek: a Királyföldön (Szeben, Fogaras), a Barcaságban (Brassó) és a Beszterce-vidéken. A szászok mellett az ország nyugati felében élnek a svábok, akik ismét három nagyobb csoportot alkotnak, a szatmári-, a bánsági- és a bánsági. Az aktuális rész ismertetője: Az erdélyi szászok egykori nagy központja Brassó vármegye _ a szászok földje, és Erdély, és Róma hite, és Európa véráztatta, sokat szenvedett végvidéke. Majdnem Szászkéznél kezdődik a szászok földje _ s ha ott kezdődik, illő, hogy tekintélyes erődtemplom hirdesse az Árpád-házi magyar királyok által letelepített szászok. Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszerének és nemzeti mozgalmuknak a kapcsolata elsősorban a dualizmus kori nemzetiség- és kisebbségtörténettel foglalkozó kutatások sorába illeszkedik. Ezen belül részben határterületet is jelent, hiszen a pénzintézeti rendszer történeténe Az erdélyi szászok mint németek (teutonok), flamandok valamint kisebb részben vallonok érkeztek hazánkba II. Géza király uralkodása alatt (1141-1161), annak is feltehetően a második felében, miután a II. keresztes hadjárat 1147-ben átvonult Magyarországon. A fő kibocsátó terület a kölni és trieri érsekség volt.

Erdélyi rendek, a ferencesek minden jel szerint aSzászföldi erődtemplomok | TermalfurdokBrassó vármegye – WikipédiaPPT - 5

Az erdélyi szász nyelvet a német nyelv legtávolabbi dialektusának tartják számon, melyet ma már nagyon kevesen beszélnek Erdélyben A szász szomszédságok (németül: Nachbarschaften, románul: vecinătăți) az erdélyi szászok sajátos önszerveződési formái. Lényegük, hogy több háztartás egy közösséget alkot, melynek tagjai egymással együttműködnek és egymást támogatják. A jogok, kötelességek, és társadalmi normák meghatározása mellett hagyomány-, identitás-, és értékrend-őrző. kutatásokat folytattam erdélyi, budapesti és bécsi levéltárakban. A rendkívül gazdag, főleg német és latin nyelvű forrásanyag szisztematikus feltárása és rendszerezése során a szászok és Erdély 1690-1711 közötti politika-, intézmény-, gazdaság- és várostörténetére vonatkozó értékes forrásokra leltem Erdély etnikai képét négy népcsoport határozta meg: - magyarok - székelyek - szászok - románok (vagy oláhok) A magyarok: a magyarországi szokás szerint közigazgatási egységeik a vármegyék voltak társadalmukban is megtalálhatók hagyományos rétegek: nemesek, jobbágyok és városi polgáro Erdélyi szászok. 1790-ben helyreállt az erdélyi szászok önkormányzata. A következő évtizedekben fő törekvésük Erdély és Magyarország uniójának megakadályozása volt, mert attól autonómiájukat és kiváltságaikat féltették, s küzdöttek a magyar nyelv egyre kiterjedő érvényesülése ellen az erdélyi közéletbe A régi Erdélyben a magyarok és székelyek mellett a szászok alkották a harmadik rendi nációt. A 16. század közepén többségük elfogadta a lutheri reformációt. A feudalizmus utolsó századainak nagy demográfiai változásai átalakították a Szászföld etnikai szerkezetét is